Hallo, inloggen
mijn account

Disclaimer

Disclaimer voor Dennepark / Rondom Huis BV

Op deze pagina vindt u de disclaimer van , zoals deze beschikbaar is gesteld door Dennepark / Rondom Huis BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dennepark / Rondom Huis BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dennepark / Rondom Huis BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de informatie, tarieven en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dennepark / Rondom Huis BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Dennepark / Rondom Huis BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling.  Dennepark / Rondom Huis BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige increase your page views/user staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Geen rechten ontleend aan informatie op de website

Aan de informatie en content, waaronder teksten/afbeeldingen/video’s, kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dennepark / Rondom Huis BV probeert de informatie op de website zo correct mogelijk en actueel te houden. Het kan voorkomen dat informatie op de website niet volledig of juist is. Als vastgoedbedrijf vragen wij daarom om informatie altijd bij ons te verifiëren. Contact opnemen kan per e-mail via info@dennepark.nl.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dennepark / Rondom Huis BV op deze pagina.

Home » Disclaimer